عنوان مقاله: سیاست‌های کاهش خطر و مدیریت مراقبت‌های اضطراری در سرزمین صفر اروپا(ایتالیا) برای کووید ۱۹
پیام اصلی مطالعه: نتایج این مطالعه شواهد محکمی ارائه می‌دهد که بسته بودن فعالیت‌های خدماتی در کاهش مرگ‌ومیر کووید 19 بسیار مؤثر است. در حدود 15 درصد شهرداری‌هایی که کارهای خدماتی را بسته بودند مرگ‌ومیر 10 درصد کمتر بوده است. با توجه به نحوه مدیریت سیستم مراقبت‌های بهداشتی متوجه شدند که مرگ‌ومیر به‌شدت بافاصله از بخش مراقبت‌های ویژه افزایش می‌یابد. در شهرداری‌هایی که با بخش مراقبت‌های ویژه 10 کیلومتر فاصله داشتند مرگ‌ومیر تا 50 درصد را تجربه کرده‌اند؛ که این تأثیرات در مراکزی که مخصوص حوادث هستند و یا در روزهایی که تماس‌های زیادی با اورژانس گرفته می‌شود نیز بالاتر است. این موارد نشان می‌دهد که خدمات اورژانس پیش بیمارستانی باید بهبود یابد و بر ظرفیت‌سازی برای اطمینان از انتقال به‌موقع بیماران بحرانی کووید 19 به اورژانس تأکید دارد.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم: مرضیه سلیمی
تایید کننده: دکتر حمید سوری

نام مجله: Medrxiv
زمان انتشار: May 2020
زمان انجام مطالعه: 2020
گروه بندی حوزه مقاله: بالینی
حوزه مورد مطالعه: درمانی
محل انجام مطالعه:
نوع مطالعه: مرور نظام مند
قدرت شواهد:
اندازه اثر:
حجم نمونه آماری:
دامنه سنی افراد مورد مطالعه:
جمعیت مورد مطالعه:
مهم ترین یافته ها:
در شهرداری‌هایی که با بخش مراقبت‌های ویژه ۱۰ کیلومتر فاصله داشتند مرگ‌ومیر تا ۵۰ درصد را تجربه کرده‌اند؛ که این تأثیرات در مراکزی که مخصوص حوادث هستند و یا در روزهایی که تماس‌های زیادی با اورژانس گرفته می‌شود نیز بالاتر است.
نتیجه گیری از مطالعه:
نتایج این مطالعه شواهد محکمی ارائه می‌دهد که بسته بودن فعالیت‌های خدماتی در کاهش مرگ‌ومیر کووید ۱۹ بسیار مؤثر است. در حدود ۱۵ درصد مناطق شهرداری‌هایی که کارهای خدماتی را بسته بودند مرگ‌ومیر ۱۰ درصد کمتر بوده است. با توجه به نحوه مدیریت سیستم مراقبت‌های بهداشتی متوجه شدند که مرگ‌ومیر به‌شدت بافاصله از بخش مراقبت‌های ویژه افزایش می‌یابد. در شهرداری‌هایی که با بخش مراقبت‌های ویژه ۱۰ کیلومتر فاصله داشتند مرگ‌ومیر تا ۵۰ درصد را تجربه کرده‌اند؛ که این تأثیرات در مراکزی که مخصوص حوادث هستند و یا در روزهایی که تماس‌های زیادی با اورژانس گرفته می‌شود نیز بالاتر است. این موارد نشان می‌دهد که خدمات اورژانس پیش بیمارستانی باید بهبود یابد و بر ظرفیت‌سازی برای اطمینان از انتقال به‌موقع بیماران بحرانی کووید ۱۹ به اورژانس تأکید دارد.
توصیه های منتج از نتایج مطالعه: خدمات اورژانس پیش بیمارستانی باید بهبود یابد و بر ظرفیت‌سازی برای اطمینان از انتقال به‌موقع بیماران بحرانی کووید 19 به اورژانس تأکید دارد.
درس آموخته ها: در مناطق شهرداری‌هایی که با بخش مراقبت‌های ویژه 10 کیلومتر فاصله داشتند مرگ‌ومیر تا 50 درصد را تجربه کرده‌اند
اهمیت توجه به مقاله: **
ضرورت مطالعه کامل مقاله: بله
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: بله
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: خیر
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله
نشانی مقاله انگلیسی: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3604688

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 118 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر