عنوان مقاله: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus ۲ (SARS-CoV-۲): Emergence, history, basic and clinical aspects
پیام اصلی مطالعه: COVID -19 به دلیل ایجاد نارسایی شدید تنفسی و قدرت انتقال بالا در لیست نگرانی‌های بین‌المللی بهداشت عمومی قرارگرفته است. در دو دهه گذشته سومین پاندمی کشنده بعد از SARS (2002-2003) و MERS (2012) است. مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه محدودیت رفت و امدها، بستن مرزها و قرنطینه افراد مشکوک است.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم: ندا مهدوی فر
تایید کننده: دکتر حمید سوری

نام مجله: Saudi Journal of Biological Sciences
زمان انتشار: 17 April 2020
زمان انجام مطالعه: 2020
گروه بندی حوزه مقاله: اپیدمیولوژی
حوزه مورد مطالعه: پیشگیری/درمانی/ پیش آگهی
محل انجام مطالعه:
نوع مطالعه: مرور نظام مند
قدرت شواهد:
اندازه اثر:
حجم نمونه آماری:
دامنه سنی افراد مورد مطالعه:
جمعیت مورد مطالعه:
مهم ترین یافته ها:
یافته‌های استخراج زنی نشان داده است که SARS و COVID-۱۹ از یک خانواده هستند و طبق بررسی‌های ژنتیکی منشأ احتمالی SARS-COV-۲ خفاش است. اقدامات حداکثری پیشگیرانه شامل اعمال فوری محدودیت‌های رفت و آمد، بستن مرزها، قرنطینه افراد مشکوک آلوده به ویروس است. بااین‌حال به دلیل بالا بودن آمار افراد بدون علامت و میزان عفونت‌زایی بالقوه این بیماری، انتقال انسان به انسان قابل‌کنترل نبوده و با اعمال محدودیت‌ها بازهم COVID-۱۹ منجر به مرگ تعداد زیادی از افراد مبتلابه این بیماری می‌شود.
نتیجه گیری از مطالعه:
این مقاله مروری خلاصه گسترش پاندمی SARS-COV-۲ از جنبه‌های اپیدمیولوژی، ساختار ژنومی منحصربه‌فرد، منشأ احتمالی، بیماری‌زایی، مقایسه با دیگرگونه‌های کشنده COVID-۱۹ و استراتژی‌های درمانی بر پایه مقالات مورد تائید است.
توصیه های منتج از نتایج مطالعه: تا زمان تولید واکسن و درمان قطعی برای این بیماری اعمال توصیه‌های پیشگیرانه این مقاله باعث کاهش موارد جدید بیماری می‌شود. توالی ژنومی مشترک بین SARS و MERS و COVID-19 می‌تواند در تولید درمان‌های جدید برای بیماری COVID-19 کمک‌کننده باشد
درس آموخته ها:
اهمیت توجه به مقاله: **
ضرورت مطالعه کامل مقاله: خیر
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: خیر
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: بله
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله


دفعات مشاهده: 67 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر