عنوان مقاله: آسم و COVID-۱۹ در کودکان - یک بررسی منظم و فراخوانی داده‌ها
پیام اصلی مطالعه: ما یک گزارش از CDC ایالات‌متحده دریافتیم که می‌گوید 345/40 کودک (11.5) data) بیماری‌های مزمن ریه ازجمله آسم" دارند و یکی از بیمارستان‌های عالی در نیویورک که شاهد گزارش 46/11 آسم ( 9/23٪)) در کودکان بستری به علت بیماری COVID-19 بود. پس اطلاعاتی در مورد اینکه آیا آسم در کودکان (یا سایر بیماری‌های تنفسی کودکان) عوامل خطر عفونت SARS-CoV-2 یا شدت COVID-19 است، به‌سختی وجود دارد؛ بنابراین لازم است مطالعات اولیه بیشتری انجام شود.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم: شوبر رحمتی
تایید کننده: دکتر حمید سوری

نام مجله: -
زمان انتشار: 2020
زمان انجام مطالعه: 2020
گروه بندی حوزه مقاله: بالینی
حوزه مورد مطالعه: سایر
محل انجام مطالعه: -
نوع مطالعه: مرور نظام مند
قدرت شواهد: 0.5
اندازه اثر: 5
حجم نمونه آماری:
دامنه سنی افراد مورد مطالعه: -
جمعیت مورد مطالعه:
مهم ترین یافته ها:
در اولین جستجوی، هشت بررسی سیستماتیک مشاهده شد که پنج مورد از آن‌ها در جمعیت کودکان انجام شد. هیچ‌یک از ۶۷ مطالعه اولیه شامل داده‌های مربوط به آسم در کودکان به‌عنوان بیماری تب‌خال برای COVID-۱۹ نبود. در جستجوی دوم، ۳۴ نتیجه در PubMed پیدا کردیم که پنج مورد از آن‌ها آسم در بزرگ‌سالان گزارش‌شده است، اما هیچ‌یک از داده‌های مربوط به کودکان را شامل نمی‌شود. در جستجوی سوم، ۲۵ پیش چاپ در MedRxiv شامل داده‌هایی در مورد آسم بود، اما هیچ‌کدام در مورد کودکان. ما یک گزارش از CDC ایالات‌متحده دریافتیم که می‌گوید ۳۴۵/۴۰ کودک (۱۱.۵) data) دارای اطلاعات در مورد بیماری‌های مزمن "بیماری مزمن ریه ازجمله آسم" دارند و یکی از بیمارستان‌های عالی در نیویورک که گزارش ۴۶/۱۱ آسم ( ۹/۲۳٪)) کودکان بستری در بیماری COVID-۱۹.
نتیجه گیری از مطالعه:
مهم‌ترین یافته‌ها در اولین جستجوی، هشت بررسی سیستماتیک مشاهده شد که پنج مورد از آن‌ها در جمعیت کودکان انجام شد. هیچ‌یک از ۶۷ مطالعه اولیه شامل داده‌های مربوط به آسم در کودکان به‌عنوان بیماری تب‌خال برای COVID-۱۹ نبود. در جستجوی دوم، ۳۴ نتیجه در PubMed پیدا کردیم که پنج مورد از آن‌ها آسم در بزرگ‌سالان گزارش‌شده است، اما هیچ‌یک از داده‌های مربوط به کودکان را شامل نمی‌شود. در جستجوی سوم، ۲۵ پیش چاپ در MedRxiv شامل داده‌هایی در مورد آسم بود، اما هیچ‌کدام در مورد کودکان. ما یک گزارش از CDC ایالات‌متحده دریافتیم که می‌گوید ۳۴۵/۴۰ کودک (۱۱.۵) data) دارای اطلاعات در مورد بیماری‌های مزمن "بیماری مزمن ریه ازجمله آسم" دارند و یکی از بیمارستان‌های عالی در نیویورک که گزارش ۴۶/۱۱ آسم ( ۹/۲۳٪)) کودکان بستری در بیماری COVID-۱۹. اطلاعاتی در مورد اینکه آیا آسم در کودکان (یا سایر بیماری‌های تنفسی کودکان) عوامل خطر عفونت SARS-CoV-۲ یا شدت COVID-۱۹ را تشکیل می‌دهد، به‌سختی وجود دارد.
توصیه های منتج از نتایج مطالعه: مطالعات اولیه که در محدوده سنی کودکان انجام شود لازم است.
درس آموخته ها:
اهمیت توجه به مقاله: **
ضرورت مطالعه کامل مقاله: بله
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: بله
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: خیر
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله
نشانی مقاله انگلیسی: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7273242/

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 82 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر