عنوان مقاله: Necessitating repeated chest CT in COVID-۱۹ pneumonia
پیام اصلی مطالعه: امکان تشخیص اشتباه کورونا در افراد دارای علائم اولیه وجود دارد. این مطالعه یک مطالعه توصیفی است از یک بیمار که در یکی از بیمارستان‌های وهان چین بود. این فرد یک مرد 38 ساله ،دارای سابقه 2 روزه سرفه ، تب (درجه حرارت بدن تا 38 درجه سانتیگراد) ، میالژی بدون لرز بود. CT قفسه سینه افزایش لکه هایی را در بخش فوقانی ریه چپ را نشان داد . تکرار سی تی اسکن قفسه سینه نشان داد که با ایجاد ضایعات جدید در مناطق دیگر ، این ضایعه سریع تغییر کرده و از قسمت فوقانی به ناحیه مرکزی گسترش یافته و نشان دهنده پیشرفت بیماری در 5 روز است. موردی که گزارش کردیم به دلیل عدم تأیید مولکولی ممکن است مستعد تشخیص اشتباه باشد. در مقایسه با CT قفسه سینه ، آزمایش اسید نوکلئیک SARS-CoV-2 زمان بر است و ممکن است در مراحل اولیه بیماری نتیجه منفی باشد.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم: منیره فقیرگنجی
تایید کننده: دکتر حمید سوری

نام مجله: journal homepage:www.jfma-online.comJournal of the Formosan
زمان انتشار: February 19 ,2020
زمان انجام مطالعه: 2020
گروه بندی حوزه مقاله: بالینی | اپیدمیولوژی
حوزه مورد مطالعه: پیشگیری/تشخیصی/ درمانی
محل انجام مطالعه: وهان چین
نوع مطالعه: تحلیل مشاهده ای غیر تحلیلی/Case report
قدرت شواهد:
اندازه اثر:
حجم نمونه آماری: یک بیمار
دامنه سنی افراد مورد مطالعه: یک بیمار 38 ساله
جمعیت مورد مطالعه:
مهم ترین یافته ها:
یک مرد ۳۸ ساله که در بیمارستانی در ووهان مشغول به کار بود، دارای سابقه ۲ روزه سرفه ، تب (درجه حرارت بدن تا ۳۸ درجه سانتیگراد) ، میالژی بدون لرز و ترشحات طبیعی بود. مطالعات آزمایشگاهی نشان داد که درصد لنفوسیتها ۱۳.۳ درصد بود(۱۳.۳%, normal range, ۲۰.۰% e ۴۰.۰%), تعداد گلبول های سفید خون طبیعی بود (۸.۷۲ ۱۰۹/L, normal range, ۳.۳ e ۹.۶ ۱۰۹/L) و سطح پروتئین C خون هم طبیعی بود. (<0.5 mg/L; normal range,<10 mg/L). CT قفسه سینه افزایش لکه هایی را در بخش فوقانی ریه چپ را نشان داد . تکرار سی تی اسکن قفسه سینه نشان داد که با ایجاد ضایعات جدید در مناطق دیگر ، این ضایعه سریع تغییر کرده و از قسمت فوقانی به ناحیه مرکزی گسترش یافته و نشان دهنده پیشرفت بیماری در 5 روز است. پس از گذشت 14 روز از درمان ، CT بالاخره تجمیع جزئی و لکه هایی را در هر دو لایه نشان داد . واکنش زنجیره ای پلیمراز فلورسانس در زمان واقعی سواب oropharyngeal بیمار برای اسید نوکلئیک SARS-CoV-2 به ترتیب در 2 ، 5 ، 11 و 14 روز پس از بستری در بیمارستان منفی بود.
نتیجه گیری از مطالعه:
در این بیمار الگویی معمولی از ویژگیهای تصویربرداری CT ارائه شده است و پیشرفت بیماری در مراحل مختلف را نشان میدهد که با بهبودی جزئی همراه بود. در CT اسکن مشاهده شد که این بیماری از سایر ذات الریه ها که ناشی از ویروس های دیگر یا سایر میکروارگانیسم ها است، متفاوت است. در تست های آزمایشگاهی تعداد لکوسیت های خون محیطی و پروتئین C وجود این بیماری را تایید میکرد. این بیمار نشان دهنده یک مورد از تشخیص قطعی از کوید ۱۹ است که علائم بالینی معمولی را به طور ساده توصیف می کند. موردی که گزارش کردیم به دلیل عدم تأیید مولکولی ممکن است مستعد تشخیص اشتباه باشد. در مقایسه با CT قفسه سینه ، آزمایش فعلی اسید نوکلئیک SARS-CoV-۲ زمان بر است و ممکن است در مراحل اولیه بیماری نتیجه منفی باشد.
توصیه های منتج از نتایج مطالعه:
درس آموخته ها:
اهمیت توجه به مقاله: **
ضرورت مطالعه کامل مقاله: خیر
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: خیر
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: خیر
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله


دفعات مشاهده: 97 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر