عنوان مقاله: متاآنالیز بررسی رابطه بین ویژگی‌های بالینی، پیامدها و شدت بیماری سندرم تنفسی حاد شدید کروناویروس ۲ (SARS-CoV-۲)
پیام اصلی مطالعه: بررسی خصوصیات بالینی و پیامدهای موارد شدید COVID-19 به‌پیش بینی اولیه، تشخیص دقیق و درمان در بهبود پیش‌آگهی بیماران مبتلابه بیماری شدید کمک خواهد کرد.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم: خانم شوبو رحمتی
تایید کننده: دکتر حمید سوری

نام مجله: American Journal of Infection Control
زمان انتشار: 2020
زمان انجام مطالعه: 2020
گروه بندی حوزه مقاله: بالینی/اپیدمیولوژی| بهداشت عمومی
حوزه مورد مطالعه: سایر
محل انجام مطالعه: general public living in Saudi Arabia
نوع مطالعه: مرور نظام مند
قدرت شواهد: 0.9
اندازه اثر: 9
حجم نمونه آماری: 2445
دامنه سنی افراد مورد مطالعه:
جمعیت مورد مطالعه: general public living in Saudi Arabia
مهم ترین یافته ها:
۱۲ مطالعه کوهورت شامل ۲۴۴۵ بیمار مبتلابه COVID-۱۹ بود. در مقایسه با بیماران غیر شدید (غیر ICU)، بیماری شدید (ICU) در ارتباط بود باسابقه مصرف سیگار (P = ۰.۰۰۳) و عوارض جانبی ازجمله انسداد مزمن ریوی مزمن (OR = ۵.۰۸، P <0.001)، دیابت (OR = 3.17، P <0.001)، فشارخون بالا (OR = 2.40، P <0.001)، بیماری عروق کرونر قلب (OR = 2.66، P <0.001)، بیماری‌های عروق مغزی (OR = 2.68، P = 0.008) و بدخیمی (OR = 2.21، P = 0.040). ما بین دو گروه ازنظر تب، تنگی نفس، کاهش تعداد لنفوسیت‌ها و پلاکت‌ها و افزایش تعداد لکوسیت ها، پروتئین C- خلاق، پروکالسیتونین، لاکتوز دهیدروژناز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، کراتینین کیناز و کراتینین تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده کردیم. ) اختلاف معنی‌داری نیز برای درمان‌های متعدد مشاهده شد (P <0.05). بیماران در گروه شدید (ICU) به‌احتمال‌زیاد عوارض داشتند و میزان مرگ‌ومیر بسیار بالاتر و میزان ترشحات کمتری نسبت به بیماران مبتلابه بیماری غیر شدید (غیر ICU) داشتند (P <0.05).
نتیجه گیری از مطالعه:
بررسی خصوصیات بالینی و پیامدهای موارد شدید COVID-۱۹ به پیش‌بینی اولیه، تشخیص دقیق و درمان در بهبود پیش‌آگهی بیماران مبتلابه بیماری شدید کمک خواهد کرد.
توصیه های منتج از نتایج مطالعه: این اولین متاآنالیز برای بررسی تفاوت در ویژگی‌های بالینی و نتایج بین بیماران مبتلابه COVID-19 است که درجات مختلف از شدت بیماری دارند. نتایج مطالعه ما در شناسایی عوامل پرخطر در بیماران مبتلابه بیماری شدید مفید خواهد بود، که به پیش‌بینی زودرس، تشخیص دقیق و درمان بیماران مبتلابه COVID-19 کمک خواهد کرد.
درس آموخته ها:
اهمیت توجه به مقاله: **
ضرورت مطالعه کامل مقاله: بله
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: بله
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: خیر
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر