عنوان مقاله: Aerosol and Surface Stability of SARS-COV-۲ as Compared with SARS-COV-۱
پیام اصلی مطالعه: مقایسه ماندگاری ویروس سارس کووید- 1 و سارس- کووید 2 در آئروسل و سطوح داده‌ها بر اساس 10 وضعیت آزمایش‌شده بر دو نوع ویروس سارس کووید 1 و سارس کووید 2 (آئروسل، پلاستیک، ورق استیل، مس و مقوا) جمع‌آوری‌شده است. سارس کووید -2 مانند سارس- کووید-1 تا 3 ساعت در آئروسل زنده می‌ماند. سارس کووید -2 بر روی پلاستیک و ورقه استیل بیشتر از مس و مقوا پایدار می‌ماند و ویروس قابل حیات تا 72 ساعت روی این سطوح شناسایی‌شده است. تعداد ویروس قابل حیات در سطح استیل و پلاستیک در مدت 72 ساعت کاهش قابل‌ملاحظه‌ای می‌یابد، روی سطح مس بعد از 4 ساعت هیچ ویروس زنده سارس -کووید -2 و بعد از 8 ساعت سارس کووید-1 زنده مشاهده نمی‌شود. بعد از 24 ساعت ویروس سارس کووید-2 از روی مقوا ناپدید می‌شود و سارس کووید 1 زنده بعد از 8 ساعت از بین می‌رود. نیمه‌عمر هر دو نوع ویروس سارس کووید-1 و سارس کووید-2 در آئروسل مشابه و بین 1.1 تا 1.2 ساعت است. هر دو ویروس بر روی مس نیز نیمه‌عمر مشابهی دارند. نیمه‌عمر سارس -کووید 2 بر روی مقوا طولانی‌تر از سارس- کووید- 1 است. طولانی‌ترین قابلیت حیات بر روی سطح استیل (5.6 ساعت) و پلاستیک (6.8 ساعت) است. دریافتیم که پایداری سارس- کووید-2 در شرایط تجربی همانند سارس – کووید -1 است. این امر نشانگر این است که تفاوت در مشخصات اپیدمیولوژیک این ویروس‌ها احتمالاً ناشی از سایر عوامل نظیر حجم بالای ویروس در مجاری تنفسی فوقانی و امکان سرایت آلودگی از افراد ناقل بدون علامت است. نتایج ما نشان می‌دهد که انتقال سارس- کووید-2 از طریق مواد آلوده و آئروسل باورنکردنی است چون ویروس تا چند ساعت در آئروسل و تا چند روز بر روی سطوح (بسته به تعداد ویروس پخش‌شده) قابلیت زنده ماندن و سرایت دارد. این یافته‌ها به سارس-کووید-1 برمی‌گردد به خاطر قابلیت فوق انتشار این ویروس و سرایت از راه‌های درمانی که اطلاعات برای کاهش پاندمی را فراهم می‌کند.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم: سودابه قلی زاده
تایید کننده: دکتر حمید سوری

نام مجله: The New England Journal of Medicine
زمان انتشار: 16 April 2020
زمان انجام مطالعه: 2020
گروه بندی حوزه مقاله: بالینی
حوزه مورد مطالعه: درمانی
محل انجام مطالعه: ژنو چین انگلستان
نوع مطالعه:
قدرت شواهد:
اندازه اثر:
حجم نمونه آماری:
دامنه سنی افراد مورد مطالعه:
جمعیت مورد مطالعه:
مهم ترین یافته ها:
پایداری سارس- کووید-۲ در شرایط تجربی همانند سارس – کووید -۱ است. این امر نشانگر این است که تفاوت در مشخصات اپیدمیولوژیک این ویروس‌ها احتمالاً ناشی از سایر عوامل نظیر حجم بالای ویروس در مجاری تنفسی فوقانی و امکان سرایت آلودگی از افراد ناقل بدون علامت است.
نتیجه گیری از مطالعه:
نتایج ما نشان می‌دهد که انتقال سارس- کووید-۲ از طریق مواد آلوده و آئروسل باورنکردنی است چون ویروس تا چند ساعت در آئروسل و تا چند روز بر روی سطوح (بسته به تعداد ویروس پخش‌شده) قابلیت زنده ماندن و سرایت دارد.
توصیه های منتج از نتایج مطالعه: به خاطر قابلیت فوق انتشار ویروس سارس-کووید-1 و سرایت از راه‌های درمانی از اطلاعات آن برای کاهش این پاندمی می‌توان استفاده کرد.
درس آموخته ها: سارس کووید -2 مانند سارس- کووید-1 تا 3 ساعت در آئروسل زنده می‌ماند. سارس کووید -2 بر روی پلاستیک ورقه استیل بیشتر از مس و مقوا پایدار می‌ماند و ویروس قابل حیات تا 72 ساعت روی این سطوح شناسایی‌شده است. تعداد ویروس قابل حیات در سطح استیل و پلاستیک در مدت 72 ساعت کاهش قابل‌ملاحظه‌ای می‌یابد، روی سطح مس بعد از 4 ساعت هیچ ویروس زنده سارس -کووید -2 و بعد از 8 ساعت سارس کووید-1 زنده مشاهده نمی‌شود. بعد از 24 ساعت ویروس سارس کووید-2 از روی مقوا ناپدید می‌شود و سارس کووید 1 زنده بعد از 8 ساعت از بین می‌رود.
اهمیت توجه به مقاله: ***
ضرورت مطالعه کامل مقاله: بله
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: بله
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: خیر
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله


دفعات مشاهده: 75 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر