عنوان مقاله: Insight into ۲۰۱۹ novel coronavirus — An updated interim review and lessons from SARS-CoV and MERS-CoV
پیام اصلی مطالعه: ژنوم 2019-nCoV تا حدودی شبیه SARS-CoV و MERS-CoV است و منشأ همگی آن‌ها خفاش بوده است. 19COVID- به‌طورکلی تعداد تولیدمثل بالا، یک دوره کمون طولانی، یک serial interval کوتاه و میزان مرگ‌ومیر کمتری نسبت به SARS و MERS از خود نشان داده است. تظاهرات بالینی و آسیب‌شناسی 19 COVID- بسیار شبیه SARS و MERS است، با درگیری علائم تنفسی، درگیری دستگاه گوارش فوقانی و ضایعات اگزوداتیو مشاهده گردید و همچنین درمان‌های بالقوه آن شامل Remdesivir، chloroquine، tocilizumab، پلاسما و ایمن‌سازی واکسن (در صورت امکان) برای این بیماری پیشنهادشده است. تجربه اولیه از بیماری همه‌گیر فعلی( (COVID -19 و درس‌های دو بیماری قبلی (SARS, MERS) می‌تواند به بهبود برنامه‌های آمادگی و مبارزه با پیشرفت بیماری کمک کند.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم: الهه زارع برزشی
تایید کننده: دکتر حمید سوری

نام مجله: International Journal of Infectious Diseases
زمان انتشار: May 2020
زمان انجام مطالعه: 2020
گروه بندی حوزه مقاله: اپیدمیولوژی
حوزه مورد مطالعه: پیشگیری
محل انجام مطالعه:
نوع مطالعه:
قدرت شواهد:
اندازه اثر:
حجم نمونه آماری:
دامنه سنی افراد مورد مطالعه:
جمعیت مورد مطالعه:
مهم ترین یافته ها:
دروس آموخته شده از شیوع MERS و SARS می‌تواند بینشی ارزشمند در مورد نحوه رسیدگی به همه‌گیر فعلی covid-۱۹ ارائه دهد. تاکتیک‌های موفق پاسخگویی به شیوع بهداشت عمومی دولت چین، مانند بهداشت دست، پوشیدن ماسک، قرنطینه، دوری اجتماعی و مهار اجتماع، با توجه به موقعیت های ملی آن‌ها می‌تواند توسط سایر کشورها انجام شود و در دستورالعمل‌های بهداشتی قرار گیرد و ازآنجاکه همه‌گیری هنوز ادامه دارد و در حال گسترش است، تجربه و نتایج تحقیقاتی که از چین و سایر کشورها به‌دست‌آمده است باید موردتوجه قرار گیرد. برای جلوگیری از دور دیگری از شیوع ۲۰۱۹-nCoV باید هرگونه تغییر ژن احتمالی رانش آنتی‌ژن یا تبدیل آنتی‌ژن کنترل شود. درس دیگر این بیماری همه‌گیر ترس از طبیعت و عشق به زندگی خواهد بود.
نتیجه گیری از مطالعه:
COVID-۱۹ از R۰ بالا، یک دوره انکوبیشن طولانی برخوردار است و دارای CFR کلی پایینی است، اما در بیماران هم ابتلا بسیار بیشتر است. کالبدشکافی افراد مبتلا به کورونا ویروس ضایعات اگزوداتیو بیشتر و فیبروز کمتر را نشان داد.
توصیه های منتج از نتایج مطالعه: در میان بحبوحه شیوع بسیار بالای کورونا ویروس آگاهی از ویژگی‌های بیولوژیکی19covid- باید به‌موقع به روز شود و برای کمک به بهینه‌سازی اقدامات کنترل و تصمیم‌گیری‌های درمانی؛ باید به‌طور جامع خلاصه شود.
درس آموخته ها:
اهمیت توجه به مقاله: ***
ضرورت مطالعه کامل مقاله: بله
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: خیر
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: خیر
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله


دفعات مشاهده: 110 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر