عنوان مقاله: Asimple metric to measure covid-۱۹ progress by country/regio : progress to zero : Po
پیام اصلی مطالعه: وسعت کشورها نمی‌تواند از میزان موارد آلوده به بیماری کم کند و موارد آلوده زیاد خواهد شد و کنترل افزایش موارد با مشکل مواجه خواهد شد و اگر کشوری یاد بگیرد که پیشرفت موارد جدید را بکاهد، نبود سیاست‌های تغییرات، کنترل گسترش موارد باید ادامه داشته باشد. عوامل بیولوژِیکی، محیطی و جغرافیایی نیز مؤثرند. پیشرفت نامتعادل در مناطق جغرافیایی مختلف به سمت 100 درصد پیشرفت برای موارد صفر برای حداقل یک هفته و پیشرفت متوسط اگر تعداد موارد کاهش یابد. تشخیص و تعداد اوج بیماری مهم است. با هر اوجی در جهان در بیماری کمیت‌ها پایه‌گذاری‌های جدیدی گذاشته می‌شود.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم: مینو سیف
تایید کننده: دکتر حمید سوری

نام مجله: http://doi.org/10.1101/2020.05.021.20109298
زمان انتشار: May 23.2020
زمان انجام مطالعه: May 8th 2020
گروه بندی حوزه مقاله: اپیدمیولوژی
حوزه مورد مطالعه: پیشگیری/تشخیصی
محل انجام مطالعه:
نوع مطالعه: تحلیل مشاهده ای/اتفاق‌نظر رسمی
قدرت شواهد:
اندازه اثر:
حجم نمونه آماری: تعداد موارد مرگ، موارد آلوده جدید و بستری در بیمارستان
دامنه سنی افراد مورد مطالعه: تمام سنین
جمعیت مورد مطالعه: ایالات‌متحده آمریکا، بریتانیا، استرالیا، مجارستان، چین، سوئیس، تایلند، کره جنوبی
مهم ترین یافته ها:
پاندمی کووید ۱۹ تأثیر مخربی در سراسر جهان داشته است. در ۸ می ۲۰۲۰ بیش از نیمی از جهان درگیر شدند. ۳.۶ میلیون نفر از مردم آلوده شدند.و بیش از ۲۵۰۰۰۰ نفر از آن‌ها مردند. این اولین پاندمی در تاریخ بشریت است که به‌طور روزانه در سراسر دنیا ارزیابی می‌شود. پیشرفت این ارزیابی توسط یک سری از کمیت‌ها شامل موارد جدید – مرگ – افزایش مؤثر اعداد در همه‌وقت است. چنانچه اپیدمیولوژیستها تأکید کرده‌اند. این اندازه‌گیری‌ها قابل‌مشاهده نیست و به اعداد مطلق موارد فعال وابسته است؛ بنابراین دو ژئوگرافیک اعداد شبیه دارند اما با تجارب مختلف. پیشرفت صفر یک پیشرفت مانیتورینگ از کووید ۱۹ است. po این‌یک درصد کاهش نسبت به اوج قبلی است که از ۰ درصد (نشان‌دهنده نبود هیچ اوجی در منطقه جغرافیایی) به ۱۰۰ درصد (صفر مورد گزارش برای حداقل ۷ روز در یک منطقه جغرافی) را نشان می‌دهد.
نتیجه گیری از مطالعه:
نتایج کمی به راهنماها کمک می‌کند به پیشرفت اهداف دلخواه خود تمرکز داشته باشند و میزان پیشرفت و ارزیابی را سریع و آسان میسر می‌سازد و قابلیت مقایسه را در سراسر مناطق جغرافیایی بدون توجه به وسعت میسر می‌سازد.
توصیه های منتج از نتایج مطالعه:
درس آموخته ها: معیارهای قابل‌اندازه‌گیری در کووید 19 شامل موارد جدید آلوده – موارد مرگ و بستری در بیمارستان است؛ و سنجش اپیدمیولوژیستها برای مدیریت و کنترل موارد بحران بر اساس اعدادی است که موارد رو به رشد را نشان می‌دهد. Rt بزرگ‌تر از یک – گسترش داشته‌اند = Rt-1 یا کاهش داشته‌اند Rt کوچک‌تر از یک. در مواردی که ما از اعداد مطلق اطلاعاتی نداریم نتیجه‌گیری از میزان R (t) مشکل است؛ و اوج اعداد موارد با اعداد مطلق موارد جدید نزدیک هستند.
اهمیت توجه به مقاله: **
ضرورت مطالعه کامل مقاله: بله
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: بله
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: خیر
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله
نشانی مقاله انگلیسی: http://doi.org/10.1101/2020.05.021.20109298


دفعات مشاهده: 103 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر