عنوان مقاله: COVID-۲۰۱۹ and Pregnancy: A plea for transparent reporting of all cases
پیام اصلی مطالعه: ایجاد یک پورتال مشترک که در آن می‌توان به‌طور مداوم جزئیات مربوط به مادران باردار آلوده به کرونا را در آن وارد کرد تا بتواند تجزیه‌وتحلیل داده‌ها را در زمان مناسب انجام داد تا برخی از نتایج خاص به تولید شواهد و راهنمایی مدیریت بالینی بیماری کمک کند.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم:
تایید کننده: دکتر حمید سوری

نام مجله: Obstetrics and Gynaecology
زمان انتشار: 19 March 2020
زمان انجام مطالعه: 2020
گروه بندی حوزه مقاله: بالینی
حوزه مورد مطالعه: سایر
محل انجام مطالعه:
نوع مطالعه:
قدرت شواهد: 0.5
اندازه اثر: 5
حجم نمونه آماری:
دامنه سنی افراد مورد مطالعه:
جمعیت مورد مطالعه:
مهم ترین یافته ها:
*مدیریت زنان باردار مبتلابه COVID-۱۹ می‌تواند پیچیده باشد زیرا این عفونت پتانسیل تأثیر منفی بر روی مادر و همچنین بر جنین و نوزاد دارد. *گزارش از ۱۳ بیمار باردار: *۵نفر (۳۸٪) از بیماران باردار به علت نشانه‌های گوناگون(مانند جنین مرده) مجبور به سزارین اورژانسی شدند و شش نفر (۴۶٪) زایمان زودرس داشتند. *یک مادر باردار دچار نارسایی اندام متعدد بود و تحت اکسیژن‌رسانی خارجی قرار داشت. *یک گزارش منتشرشده دیگر از ۹ زن باردار مبتلابه COVID-۱۹ توسط چن و همکاران نشان داد، میزان سزارین ۱۰۰٪ گزارش شده است اما هیچ مرگ‌ومیر در نوزادان گزارش نشده است *جدا از مرگ‌ومیر مادران و نتیجه حاملگی ، سؤال مهم دیگر این است که آیا خطر انتقال SARS-CoV-۲ از مادر به کودک وجود دارد؟ تاکنون ، بر اساس مقالات محدود در مورد زنان باردار مبتلابه COVID ، هیچ مدرکی مبنی بر انتقال عمودی COVID-۱۹ وجود ندارد. هنوز مشخص نیست که آیا SARS-CoV-۲ می‌تواند در طی زایمان از طریق واژینال منتقل کند. بااین‌حال ، به دلیل تماس نزدیک با مادر آلوده یا سایر مراقبین ، عفونت نوزادی ممکن است ایجاد شود *ACE-۲ به‌عنوان گیرنده SARS-CoV-۲ تأییدشده است. ما هنوز نمی‌دانیم که آیا الگوی بیان سلول پارانشیمی ریه جنینی / نوزادی از گیرنده ACE-۲ آن‌ها را در معرض خطر بالاتر مرگ‌ومیر کرونا قرار می‌دهد؟
نتیجه گیری از مطالعه:
در حال حاضر ، تعداد حاملگی‌های آلوده به COVID-۱۹ گزارش شده برای انجام هرگونه تحلیل مقایسه‌ای در مورد نتایج بسیار کم است. بنابراین ، گزارش شفاف و جامع از کلیه موارد بارداری COVID-۱۹ بسیار مهم است. ایجاد یک پورتال مشترک که در آن می‌توان به‌طور مداوم جزئیات مربوط به چنین مواردی را وارد کرد تا بتواند تجزیه‌وتحلیل داده‌ها را در زمان مناسب انجام داد تا برخی از نتایج خاص به تولید شواهد و راهنمایی مدیریت بالینی بیماری کمک کند
توصیه های منتج از نتایج مطالعه:
درس آموخته ها:
اهمیت توجه به مقاله: **
ضرورت مطالعه کامل مقاله: خیر
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: خیر
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: خیر
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله


دفعات مشاهده: 90 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر