عنوان مقاله: طغیان کووید۱۹: استفاده کمتر از گوشی معاینه ، استفاده بیشتر از اولترا سونیک
پیام اصلی مطالعه: حفظ سلامتی بیماران و کادر درمانی در طغیان کووید19
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم:
تایید کننده: دکتر حمید سوری

نام مجله: The lancet
زمان انتشار: 20 March 2020
زمان انجام مطالعه:
گروه بندی حوزه مقاله: بالینی | علوم پایه
حوزه مورد مطالعه: پیشگیری و درمانی
محل انجام مطالعه: مرکز تحقیقات ریوی لنست
نوع مطالعه: شبیه تجربی
قدرت شواهد:
اندازه اثر:
حجم نمونه آماری:
دامنه سنی افراد مورد مطالعه:
جمعیت مورد مطالعه:
مهم ترین یافته ها:
حفظ سلامتی کادر درمان از حیث جلوگیری از انتشار کووید۱۹ بسیار حائز اهمیت است. در همین راستا توجه به آلودگی‌های دستگاه‌های معاینه ازجمله گوشی پزشکی و اولتراسونیک و رادیولوژی از منابع عفونت‌های بیمارستانی جهت بیماران حساس است. در این مقاله در خصوص استفاده از التراسوند به‌عنوان گزینه ارجح جهت پیشگیری از انتقال کووید ۱۹ صحبت شده است مادامی‌که معاینه بالینی و تصویربرداری از بیمار هر دو توسط یک پزشک انجام شود. در این مقاله جهت به حداقل رساندن استفاده از وسیله پزشکی جهت حفظ سلامتی بیماران و کادر درمانی روشی معرفی‌شده است که شامل یک کاوشگر(The probe) و یک تبلت جهت تصویربرداری از ریه کودکان توسط یک متخصص اطفال است که هرکدام درون یک پلاستیک قرارگرفته‌اند.
نتیجه گیری از مطالعه:
دقت در بهداشت دستگاه‌های تشخیص پزشکی از حیث عفونت‌های بیمارستانی و قطع زنجیره انتقال کووید۱۹ بسیار مهم است.
توصیه های منتج از نتایج مطالعه: رعایت بهداشت دستگاه‌های تشخیصی پزشکی بسیار مهم است.
درس آموخته ها: حداقل وسیله لازم و کارا و پیشگیری سطح چهارم می‌تواند از انتشارکووید19 جلوگیری کند
اهمیت توجه به مقاله: ***
ضرورت مطالعه کامل مقاله: بله
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: بله
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: خیر
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله


دفعات مشاهده: 85 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر