عنوان مقاله: افشای قدرت جداسازی در کنترل شیوع Covid-۱۹
پیام اصلی مطالعه: برای مبارزه با OVID-19 و کنترل شیوع آن، دو نکته در کنار هم حائز اهمیت است. 1) اقدامات کنترلی مانند ایزوله کردن و 2) ردیابی درست و مطمئن موارد مشکوک با تست‌های مطمئن که حداقل خطا یا منفی کاذب را نشان دهد.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم:
تایید کننده: آقای دکتر حمید سوری

نام مجله: the lancet
زمان انتشار: 26 March 2020
زمان انجام مطالعه: 2020
گروه بندی حوزه مقاله: اپیدمیولوژی | بهداشت عمومی
حوزه مورد مطالعه: پیشگیری | تشخیصی | پیش آگهی | پیگیری
محل انجام مطالعه:
نوع مطالعه: تحلیل مشاهده‌ ای
قدرت شواهد: 0.6
اندازه اثر: 6
حجم نمونه آماری:
دامنه سنی افراد مورد مطالعه:
جمعیت مورد مطالعه: افراد ایزوله و مشکوک
مهم ترین یافته ها:
• یکی از استراتژی‌ها برای مقابله با بیماری‌های عفونی، جداسازی افراد و جلوگیری از تماس آن‌ها است. بااین‌حال، اثربخشی آن متفاوت است. • اندازه شیوع در ابتدا از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده موفقیت در جداسازی بود. • چین بسیاری از استراتژی‌ها را برای جداسازی افراد بکار برد، ازجمله قفل‌کردن شهر، قرنطینه کردن، دورکاری، بستن مدارس و پیدا کردن افراد شدید و ردیابی تماس‌های آن‌ها به‌وسیله متخصصان پزشکی و بهداشت عمومی که در سرتاسر کشور بسیج شده بودند. • بر اساس تجربیات اولیه، در ووهان چین تعداد موارد Covid-۱۹ می‌توانست در طی سه روز از ۲۰ به ۴۰ برسد و اندازه شیوع در هر ۷.۴ روز دو برابر شود که ابن خطر، نقش تشخیص اولیه بیماری و واکنش سریع در مقابل آن را پررنگ می‌کند. • وقتی تعداد موارد اولیه به ۴۰ افزایش یابد، احتمالاً شکست کنترل زیاد است. • انتقال بیماری پیش از علائم، حتی وقتی درصد آن متوسط (۱۵ تا ۳۰ درصد) است، تأثیر قابل‌توجهی در احتمال کنترل آن دارد. • برخلاف ویروس سندرم تنفسی حاد شدید که تقریباً به دنبال شروع علائم، انتقال بیماری صورت می‌گیرد، انتقال ویروس COVID-۱۹ قبل از شروع علائم هم ممکن است رخ دهد.
نتیجه گیری از مطالعه:
• جداسازی افراد و تماس آن‌ها یک استراتژی برای مقابله با بیماری‌های عفونی است. • در نسخه پنجم دستورالعمل چینی آمده است که: برای ردیابی مخاطبین، "مخاطبین نزدیک را افرادی تعریف می‌کنند که از ۲ روز قبل از شروع علائم (در افراد مشکوک و تأییدشده) یا ۲ روز قبل از تائید بیماری در افراد بدون علامت، در تماس نزدیک بوده‌اند."
توصیه های منتج از نتایج مطالعه: برای کنترل شیوع دو چالش وجود داشت: • چالش اول: انتقال ثانویه ویروس COVID-19 حداقل 2 روز قبل از شروع علائم امکان‌پذیر است. • چالش دوم: تست تشخیصی اسید نوکلئیک در افراد ایزوله شده، دارای نتایج منفی کاذب است؛ بنابراین، حتی موارد دارای علائم می‌توانند در جامعه آزاد باشند و بنابراین امکان کنترل شیوع را ضعیف می‌کند؛ بنابراین، تست‌های بالینی هم اضافه شدند و نیاز به آزمایش اسید نوکلئیک مثبت را از بین برد.
درس آموخته ها: • انتقال ویروس COVID-19 قبل از شروع علائم هم ممکن است رخ دهد. • تست اسید نوکلئیک نتایج منفی کاذب دارد. برای تائید نهایی و کنترل شیوع، تست‌های بالینی هم لازم است. • توسعه تست‌های بهتر در اولویت تحقیق در سطح بین‌المللی است.
اهمیت توجه به مقاله: *
ضرورت مطالعه کامل مقاله: خیر
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: خیر
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: خیر
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله


دفعات مشاهده: 64 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر