عنوان مقاله: Indoor transmission of sars-cov-۲
پیام اصلی مطالعه: بیماری همه‌گیر کووید 19 تقریباً در همه کشورهای جهان گسترش‌یافته است. ضروری است بدانیم کجا و چگونه کووید 2 انتقال پیدا می‌کند. در این مقاله طغیان‌های سه موردی و بیشتر را شناسایی کرده و ویژگی‌های اصلی فضاهای محصورشده‌ای که طغیان در آن‌ها گزارش‌شده بود و مسائل مربوط به محیط داخلی ساختمان را بررسی کردیم. گسترش بیماری در خانه مهم‌ترین را انتقال بود با 254 طغیان از 318 طغیان بررسی‌شده حدود 79.9 درصد، پس‌ازآن حمل‌ونقل 108 طغیان 34 درصد البته باید توجه داشت که حمل‌ونقل بیشتر از یک گروه محلی را نیز درگیر کرده بود. نتیجه اینکه همه طغیان‌های سه مورد و بیشتر در محیط داخلی (خانه) شناسایی شدند؛ که تائید می‌کند اشتراک‌گذاری فضای داخلی یک خطر عمده انتقال عفونت سارس کووید 2 است.
نام نویسنده مقاله اصلی:
مترجم: مرضیه سلیمی
تایید کننده: آقای دکتر حمید سوری

نام مجله: Medrxiv
زمان انتشار: 7 آوریل 2020
زمان انجام مطالعه: آوریل 2020
گروه بندی حوزه مقاله: اپیدمیولوژی
حوزه مورد مطالعه: پیشگیری
محل انجام مطالعه:
نوع مطالعه: HSR
قدرت شواهد:
اندازه اثر:
حجم نمونه آماری:
دامنه سنی افراد مورد مطالعه:
جمعیت مورد مطالعه:
مهم ترین یافته ها:
۳۱۸ طغیان سه مورد و بیشتر شناسایی شد. شامل ۱۲۴۵ مورد تائید شده از ۱۲۰ بخشداری. ما مکان‌هایی که شیوع در آن‌ها اتفاق افتاده بود به شش گروه تقسیم کردیم خانه‌ها، حمل‌ونقل، غذا، سرگرمی، خرید و سایر در شناسایی طغیان‌ها: ۵۳.۸ درصد سه مورد درگیر شده بودند.۲۶.۴ درصد چهار مورد درگیر شده بودند و فقط ۱.۶ درصد ۱۰ یا بیشتر درگیر شده بودند. گسترش بیماری در خانه مهم‌ترین گروه بود با ۲۵۴ طغیان از ۳۱۸ طغیان حدود ۷۹.۹ درصد، پس‌ازآن حمل‌ونقل ۱۰۸ طغیان ۳۴ درصد البته باید توجه داشت که حمل‌ونقل بیشتر از یک گروه محلی را درگیر کرده بود. بیشتر طغیان‌های خانگی سه تا ۵ مورد را درگیر بیماری کرده بود. تنها یک مورد در محیط باز شناسایی شد که دو مورد را مبتلا کرده بود.
نتیجه گیری از مطالعه:
همه طغیان‌های سه مورد و بیشتر در محیط داخلی شناسایی شدند؛ که تائید می‌کند اشتراک‌گذاری فضای داخلی یک خطر عمده انتقال عفونت سارس کووید ۲ است.
توصیه های منتج از نتایج مطالعه: جلوگیری از تجمع در محیط‌های بسته بخصوص در خانه‌ها که بیشترین علت انتقال بیماری سارس کووید 2 بوده است.
درس آموخته ها:
اهمیت توجه به مقاله: ***
ضرورت مطالعه کامل مقاله: بله
پیشنهاد مطالعه فوری کامل مقاله توسط سیاست گذاران سلامت: بله
آیا داده های ایران در این مطالعه وارد شده است؟: خیر
آیا برای کشور ایران پیامی دارد؟: بله


دفعات مشاهده: 64 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر